Logo Stibat

Jaarverslag STIBAT: in 2021 ruim 4,8 miljoen kilo aan batterijen en fietsaccu’s ingezameld voor recycling

Inzamelresultaat

In 2021 hebben we in Nederland 4,8 miljoen kilo aan draagbare batterijen en fietsaccu’s ingezameld. 2021 was het tweede ‘coronajaar’. Daar hebben we de gevolgen van gemerkt, omdat niet-essentiële winkels (en dus veel inleverpunten voor batterijen) gesloten waren. In supermarkten werden meer batterijen ingeleverd, maar het surplus was lager dan het gewicht dat in andere winkels niet is opgehaald vanwege sluiting.

Op de markt gebracht

Het totale gewicht van op de markt gebrachte batterijen (Put on Market, ofwel PoM) nam toe ten opzichte van 2020. Het totale verkoopgewicht van batterijen en fietsaccu’s samen steeg van 12,52 miljoen kilo in 2020 naar 13,77 miljoen kilo in 2021, een toename van 10%. Deze toename is te verklaren door de stijging van het gemiddelde gewicht van batterijen per stuk en de populariteit van apparaten waar deze batterijen in verwerkt zijn. Het komt dus niet door het aantal op de markt gebrachte batterijen, dat nam juist licht af met -1,8%.

“In elke lege batterij zit nog een plus”

Op het gebied van marketing en communicatie hebben we onze inspanningen vergroot. Zo ging onder andere de nieuwe communicatiestrategie “In elke lege batterij zit nog een plus, inleveren dus!” de lucht in. Middels een publiekscampagne brachten we dit pluspuntenconcept onder de aandacht bij ruim 6,9 miljoen consumenten, onder andere via spotjes op de radio. Verder gaven we voorlichting op basisscholen met lespakketten en een educatieve  theatershow en verspreidden we 18,5 duizend Batterij Bewaarboxen onder Nederlandse consumenten.

Klik hier om het jaarverslag online te bekijken.
Dit interactieve verslag (in PDF) bevat de resultaten die zijn behaald voor Stichting Batterijen en Stichting EPAC.

Nieuws