im_leden_logo_vlakglas

Jaarverslag 2021 stijgende resultaten voor Vlakglas Recycling Nederland

VRN heeft in 2021 in totaal 90.861 ton vlakglasafval ingezameld. Hiermee is de doelstelling van 70.000 ton ruim gehaald. De ingezamelde hoeveelheid vlakglas is ten opzichte van 2020 gestegen (was 87.500 ton)
Deze stijging wordt veroorzaakt doordat er in 2021 veel renovatieprojecten waren in verband met de verduurzaming van woningen en gebouwen en omdat steeds meer bedrijven Vlakglas Recycling Nederland weten te vinden.

Doelstelling materiaalgebruik
VRN wil 80 à 90 procent van het ingezamelde materiaal hergebruiken in de glasindustrie. Het streven is dat minimaal 20 procent van de glasscherven teruggaat naar de vlakglasindustrie.

In 2021 is in totaal 90.861 ton vlakglasafval ingezameld. Hiervan was 405 ton dermate vervuild dat het niet verwerkt kon worden. Van de resterende tonnage vlakglas is 90,7 procent in de glasindustrie hergebruikt. In totaal is 99,7 procent van het vlakglasafval gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Slechts 0,3 procent van het ingezamelde en verwerkte materiaal was niet geschikt voor hergebruikt en ging naar de stort (tabel 3).

Nieuws