im_leden_logo_arn

Meetinstrument in orde: doelstellingen autorecycling 2015-2017 behaald

De door ARN gehanteerde meetmethodiek is in orde en de recyclingdoelstellingen over de jaren 2015-2017 zijn behaald. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Jaarlijks moet minimaal 95% van het gewicht van afgedankte auto’s worden hergebruikt of nuttig toegepast. In de afgelopen jaren is dit percentage ruimschoots behaald.

Voor de jaren 2015-2017 waren de gerapporteerde cijfers 97%, 98,7% en 98,6%. Met deze cijfers wordt in al deze jaren aan de norm voldaan. Daarbij stelt de ILT dat de betrouwbaarheid van de cijfers verder is verbeterd. In het onderzoek is de ILT uitgegaan van de ARN-rapportage, omdat ARN dit als enige organisatie in Nederland collectief in beeld brengt.

ARN brengt, in opdracht van RAI Vereniging, jaarlijks de verplichte rapportage uit namens de bij haar aangesloten producenten en importeurs. Deze vertegenwoordigen het overgrote deel van de voertuigen die op de markt gebracht worden. Het voordeel van een collectief als ARN is dat op efficiënte wijze de inzameling en verwerking kan worden opgezet en uitgevoerd.

De gebruikte meetmethode en de kwaliteit van de gegevens heeft de ILT gecontroleerd door steekproefsgewijs controles uit te voeren bij autodemontagebedrijven, tussenhandelaren en shredderbedrijven. Hieruit blijkt, dat de door ARN gehanteerde methodiek kwalitatief in orde is.

Als kritische noot merkt de ILT op, dat de kwantiteit van recycling niet ten koste moet gaan van de kwaliteit. Recycling beoogt een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. In een circulaire economie blijft het materiaal in dezelfde keten behouden. Vanuit die gedachte wordt een aantal toepassingen van materialen (glas, plastic en schroot) niet als hoogwaardig gezien, omdat zij niet in een nieuwe auto worden toegepast.

Lees hier het volledige ILT-rapport.

(bron: RAI Vereniging)

Nieuws