im_leden_logo_vpn

Minister maakt producenten verantwoordelijk, maar zonder grip op de keten

In het Ontwerpbesluit Regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid worden producenten financieel en operationeel (extra) verantwoordelijk gemaakt voor het beheer van de afvalstoffen van door hem in de handel gebrachte stoffen, mengsels en producten. Daardoor kunnen producenten worden beboet als de inzameldoelen in de keten niet worden behaald.

Voor veel van de in de Kaderrichtlijn Afvalstoffen opgenomen afvalstromen bestaan al jarenlang samenwerkingsverbanden van producenten die als doel hebben om afval in te zamelen en te recyclen. Voor die inzameling is echter hulp nodig van andere partijen in de keten, zoals gemeenten, inzamelaars, afvalverwerkers, verkooppunten en kringloopbedrijven.

Het Ontwerpbesluit maakt de producenten verantwoordelijk voor het behalen van de inzameldoelen door die hele keten (normadressaat), maar laat ze in hun hemd staan als het gaat om middelen om die andere partijen hun bijdrage te laten leveren. Ook hebben producenten vaak veel last van free-riders, die herbruikbare goederen zonder vergunning inzamelen en verwerken of exporteren, wat ten koste gaat van de (geregistreerde) inzamelprestaties.

Door het aanwijzen van de producentenorganisaties als normadressaat, zonder middelen om de ketenpartijen te kunnen bewegen hun bijdrage te leveren (of om op te treden tegen free-riders) ontstaat een onevenwichtige en een voor VPN onaanvaardbare situatie. Dit is in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur.

VPN roept minister Van Veldhoven dan ook op om in het besluit alle partijen in de keten verantwoordelijk te maken voor hun aandeel, waarbij instrumenten, middelen en rechten en plichten duidelijk worden vastgelegd.

Lees de Petitie van VPN aan de minister hier.

Nieuws