Logo Stibat

Stibat breidt netwerk uit dankzij Reneos, uniek Europees netwerk in batterijenrecycling

Stibat en haar Europese zusterorganisaties brengen hun expertise samen op Europees niveau in de inzameling en recycling van EV-batterijen

Zoetermeer, 15 december 2020 – Stibat gaat samenwerken met zusterorganisaties in België, Duitsland, Noorwegen en Italië om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar duurzame oplossingen voor EV-batterijen. Dankzij de expertise van Stibat in samenwerking met haar Europese zusterorganisaties wordt lokale kennis rond compliance, wettelijke vereisten en veiligheidsvoorschriften samengebracht onder één koepelnetwerk. Dankzij het bundelen van hun krachten vormen de marktleiders in het inzamelen van afgedankte batterijen een Europees netwerk om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar recycling van batterijen van elektrische voertuigen (EV’s).

EV-batterijen kennen exponentiële groei
Het gebruik van batterijen zit al jaren in een stijgende lijn. Studies tonen aan dat de verdere elektrificatie van onze mobiliteit een exponentiële groei in het aantal batterijen zal veroorzaken. Vandaag zijn EV’s goed voor ongeveer 2,7% van het totale aantal auto’s. Tegen 2025 zal dit cijfer stijgen tot 10%. Bijgevolg zal de vraag naar oplossingen voor afgedankte batterijen de komende jaren verder groeien. Om de EV-industrie die Europees of mondiaal is georganiseerd te kunnen ondersteunen en te zorgen voor een substantiële bijdrage aan de circulaire economie is er behoefte aan een internationaal netwerk.

Arie de Jong, Directeur van Stibat: “In Nederland horen we bij de Europese top als het om gebruik van EV’s gaat. Hoewel dat voor het milieu een goede zaak is, brengt dat eveneens de nodige uitdagingen met zich mee. Zo zien we de laatste jaren een sterke stijging in de vraag naar recycling van EV-batterijen en dat vaak op een internationale schaal. Door over de grenzen heen te kijken en de hand te reiken naar onze zusterorganisaties in andere toonaangevende landen proberen we nu een antwoord te bieden op de immense vraag naar duurzame oplossingen voor dergelijke batterijenrecycling.”

Unieke Europese samenwerking
Om aan de vraag van internationale bedrijven om een omvattend netwerk op te richten tegemoet te komen, slaat Stibat de handen in elkaar met toonaangevende zusterorganisaties in België, Duitsland, Italië en Noorwegen. Dankzij een gloednieuw softwareplatform dat speciaal voor Reneos werd ontwikkeld, wordt het voor klanten mogelijk om via een intuïtief en gebruiksvriendelijk dashboard batterijenrecycling en -ophaling te regelen in heel Europa.

Bovendien, bouwt Reneos verder op de expertise van nationale inzamelaars en maakt het recyclen van EV-batterijen op grote schaal toegankelijk. Onder meer dankzij de lokale verankering van Stibat, kan Reneos ervoor zorgen dat afgedankte en beschadigde batterijen veilig worden vervoerd en opgeslagen, met inachtneming van de Europese richtlijn voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en de nationale wetgeving, voordat ze mogelijk een tweede leven krijgen.

Philippe Celis, CEO voor Reneos: “We merken al enkele jaren dat de Europese industrie op een internationaal niveau naar duurzame oplossingen zoekt voor de opvang en recycling van de stijgende hoeveelheid EV-batterijen. Met Reneos hebben we een unieke Europese samenwerking op poten gezet en consolideren we de expertise van verschillende marktleiders in het ophalen en de nazorg van dergelijke batterijen en behouden we eveneens de nationale verankering en kennis van onze partnerorganisaties. Zo kunnen we organisaties op een internationaal niveau bedienen en tegelijkertijd een service aanbieden die op maat van lokale wetgeving en veiligheidsvoorschriften gemaakt is.”

Over Stibat
Als non-profitorganisatie houdt Stibat zich bezig met het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte batterijen en accu’s. Wij ontzorgen bedrijven en instellingen door uitvoering te geven aan hun wettelijke verplichting en door het bieden van verantwoorde diensten en oplossingen die bijdragen aan een beter milieu. Stibat streeft naar maximaal hergebruik van producten en grondstoffen en zorgt voor een veilige verwerking van batterijen en accu’s volgens nationale en Europese wet- en regelgeving. Kijk voor meer informatie op www.stibat.nl.

Over Reneos
Reneos is een Europees netwerk van marktleiders in de ophaling van batterijen: Bebat in België, GRS in Duitsland, Cobat in Italië, Batteriretur in Noorwegen en Stibat in Nederland. Dankzij de verschillende nationale expertises, biedt Reneos een volledig dienstenaanbod aan: legal compliance, logistiek, opslag, recycling, second life, enzovoort. Reneos werkt samen met compliance-organisaties in het merendeel van de landen en bouwt verder op een uitgebreid netwerk. In sommige landen heeft Reneos partnerships met commerciële inzamelorganisaties. Dankzij haar samenwerking met marktleiders in de batterij-ophaling kan Reneos toegang en synergiën bieden als geen ander. Kijk voor meer informatie op www.reneos.eu.

Nieuws