im_leden_logo_alvonds_verpakkingen

Hester Klein Lankhorst nieuwe algemeen directeur Afvalfonds Verpakkingen

Cees de Mol van Otterloo legt op 1 januari 2021 zijn functie als algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen neer. Hij wordt opgevolgd door Hester Klein Lankhorst.

Cees de Mol van Otterloo stond in 2013 aan de wieg van het Afvalfonds Verpakkingen, dat is opgericht om collectief uitvoering te geven aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. De Mol van Otterloo: ‘In Nederland wordt nu al 79% van alle verpakkingen gerecycled, daarmee behoren we tot de koplopers in Europa. Afval is grondstof geworden, dat besef heeft in acht jaar tijd post gevat. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft zich in die tijd ontwikkeld tot spin in het web.’ De Mol van Otterloo blijft als adviseur van het bestuur verbonden aan het Afvalfonds.

Volgende niveau

Hester Klein Lankhorst zat ten tijde van het afsluiten van de raamovereenkomst in 2013 aan de andere kant van de tafel, als hoofdonderhandelaar namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij was later board director bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en partner bij Rebel Next Economy. ‘Nederland heeft die producentenverantwoordelijkheid goed ingevuld. Ik stap op een bijzonder moment in. We staan aan de vooravond om nog meer en beter te gaan recyclen, omdat de wettelijke doelstellingen omhoog gaan. Mijn ambitie is om daar met alle partners in de ketens zo efficiënt mogelijk invulling aan te geven. Ook moet scheiden voor inwoners zo makkelijk mogelijk worden gemaakt,’ zegt Klein Lankhorst.

Doelen

‘Alles start met goed recyclebare verpakkingen. Daar geven we met onze tariefdifferentiatie voor goed recyclebare kunststof verpakkingen vanuit het Afvalfonds een extra impuls aan. Een prioriteit is het samen met gemeenten terugdringen van restafval vervuiling bij de gescheiden inzameling, omdat het inzamelsysteem de eerste poort is naar de circulaire economie. Van vervuiling bij de inzameling heeft de hele keten last, waardoor het bijna onmogelijk wordt om tot een goede werkende circulaire economie te komen’, aldus Klein Lankhorst. ‘Een andere prioriteit is de afzet van recyclaat. Daar ligt zeker een rol voor het Afvalfonds, zowel richting de recyclepartners als richting afnemers. Dat is lastig omdat de olieprijs laag is, maar we zien de vraag groeien, ook bijvoorbeeld vanuit de autobranche.’

Nieuws