im_leden_logo_wecycle

Kinderboerderijen zamelen recordgewicht aan kleine apparaten in

Het gewicht aan afgedankte kleine elektrische apparaten dat Wecycle in 2018 via kinderboerderijen heeft ingezameld, is met 12 procent gestegen naar een record van 85.500 kilo. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. De organisatie steunt de kinderboerderijen vanuit een maatschappelijke sponsoring.

 

“Wij werken samen met 175 kinderboerderijen die belangrijk zijn in de wijk”, zegt Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle. “Ze vervullen niet alleen een sociale functie, ze dragen ook actief bij aan de circulaire economie. Het is voor inwoners immers makkelijk om kleine apparaten verantwoord af te danken bij de kinderboerderij. Dat de inzameling wederom is gestegen, is een kers op de taart van onze samenwerking.”


De inzameling van afgedankte kleine elektrische apparaten via Wecycle-kinderboerderijen bereikte in 2018 een recordhoogte van 85.500 kilo

De ingeleverde apparaten laat Wecycle recyclen tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast komen schadelijke stoffen niet in het milieu en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.

Elke kinderboerderij in Nederland kan Wecycle-inleverpunt worden waar bezoekers gratis afgedankte kleine elektrische apparaten kunnen inleveren. Als dank voor de inzet ontvangt de kinderboerderij van Wecycle jaarlijks een sponsorbijdrage van €250,-. Dit bedrag kan de boerderij naar eigen inzicht besteden.

 

Bijzondere prestaties
Voor de twee kinderboerderijen die het meeste inzamelden, was er een extra beloning van €250,- namelijk Kinderboerderij Daalhoeve uit Maastricht en Kinderboerderij De Punt uit Zierikzee. Ook Kinderboerderij de Boerenzwaluw uit Hoofddorp viel op: deze maakte een fraaie bingokaart. Hierop wordt bijgehouden hoeveel bakken met kleine apparaten worden ingezameld. De Boerenzwaluw zette dit ook op Facebook om bezoekers te stimuleren apparaten in te leveren. Daarnaast speelde Zorg- en Kinderboerderij De Dierenhoeve uit Noordwijkerhout zich in de kijker door een eigen ‘milieustraat’ te maken, onder meer voor afgedankte apparaten. Ook deze twee boerderijen ontvangen de extra beloning.

Over Wecycle
Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via ons landelijk dekkend inzamelnetwerk van 10.000 punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis inleveren. Samen met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners dragen we dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen we voor 1.800 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen in opdracht van zes producentenorganisaties: Stichting Bruingoed, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed. In 2017 hebben we 107 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 97 procent. Hiermee is een CO2-uitstoot vermeden van 345 miljoen kilo.

Nieuws